,

Thông báo

1. Thông báo số 189/KH-SCT ngày 20/02/2024 của Sở Công thương về tiếp nhận công chức 6 tháng đầu năm 2024
2. Thông báo ngày 17/5/2023 của Sở Công thương về việc hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị
3. Thông báo số 501/TB-SCT ngày 20/4/2023 của Sở Công thương về việc bán thanh lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ  
4. Thông báo số 15/TB-HĐTDCC ngày 13/8/2022 của UBND tỉnh về việc đính chính lại số văn bản tại Danh mục tài liệu ôn tập thi vòng 1, kỳ thi tuyển công chức năm 2021 ban hành kèm theo thông báosố 08/TB-HĐTDCC ngày 05/8/2022
5. Thông báo số 06/TB-HĐTDCC ngày 05/8/2022 của UBND tỉnh danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 1, kỳ tuyển dụng công chức các cơ quan, đơn vị khối nhà nước năm 2021  
6. Thông báo số 07-TB/HĐTDCC ngày 05/8/2022 của UBND tỉnh về triệu tập thí sinh dự thi vòng 1, kỳ tuyển dụng công chức các cơ quan, đơn vị khối nhà nước năm 2021
7. Thông báo số 08/TB-HĐTDCC ngày 05/8/2022 của UBND tỉnh về danh mục tài liệu ôn tập cho thí sinh dự thi vòng 1, kỳ tuyển dụng công chức các cơ quan, đơn vị khối nhà nước năm 2021
8. Thông báo số Hướng dẫn chuyển đổi số cho doanh nghiệp tại Việt Nam ngày 13/7 của Sở Công thương
9. Thông báo số 58/TB-UBND ngày 04/6/2022 của UBND tỉnh vê tuyển dụng công chức năm 2021
10. Thông báo số 680/SCT-QLTM-XNK ngày 14/6/2021 của Sở Công thương về xác nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương: Công ty Cổ phần tập đoàn liên kiết Việt Nam
11. Thông báo số 659/TB-SCT ngày 10/6/2021 của Sở Công thương về tuyển dụng viên chức năm 2020
12. Thông báo số 586/TB-SCT ngày 04/8/2020 của Sở Công thương về kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận công chức vào làm công chức Sở Công Thương
13. Thông báo số 84/TB-UBND ngày 30/8/2019 của UBND tỉnh về việc công bố đường dây nóng và hộp thư điện tử để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của cá nhân, tổ chức về Chính quyền tỉnh Tuyên Quang