,

Công văn

1. Công văn số 958/SCT-QLXNK ngày 09/8/2021 của Sở Công thương về thông báo điều chỉnh giờ thông quan hàng hóa tại cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, tỉnh Hà Giang
2. Công văn số 804/TMĐT-TTPT ngày 05/8/2021 của Bộ Công thương về việc phối hợp tổ chức hội thảo trực tuyến “Nâng cấp chiến lược - Thay đổi doanh thu” ứng phó với bất lợi và khó khắn dó dịch COVID - 19
3. Công văn số 631/SCT-QLTM-XNK ngày 07/6/2021 của Sở Công thương việc xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương: Công ty TNHH ELKEN INTERNATIONAL VIỆT NAM
4. Công văn số 2025/XTTM-XTĐT ngày 13/8/2019 của Bộ Công thương về việc mời tỉnh, địa phương tham dự Đoàn Giao dịch Xúc tiến thương mại Tây Ban Nha và CHLB Đức
5. Quyết định số 35/QĐ-SCT ngày 01/4/2019 của Sở Công thương Về việc công bố công khai dự toán ngân sách giao bổ sung năm 2019 của Sở Công Thương
6. Công văn số 584/XTTM-XTĐT ngày 22/3/2019 của Bộ Công thương Về việc tham dự đoàn giao dịch Xúc tiến thương mại đầu tư Liên bang Nga và Công hòa Phần Lan
7. V/v mời tham dự Đoàn giao dịch Xúc tiến thương mại đầu tư Liên Bang Nga và Phần Lan
8. V/v cung cấp thông tin về doanh nghiệp của Tuyên Quang có khả năng cung cấp hàng vào chuỗi phân phối ở nước ngoài    
9. Thông báo Danh sách thí sinh dự tuyển công chức năm 2017
10. Công văn số 2647/UBND-KGVX ngày 26/08/2017 của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm an toàn thực phẩm
11. Công văn số 3585/BCT-TTTN ngày 08-05-2018 của Bộ Công thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu