,

UBND tỉnh

1. Kế hoạch số 01/KH-HĐ ngày 22/8/2022 của UBND tỉnh tổ chức Giải thưởng Báo chí tỉnh Tuyên Quang lần thứ IV năm 2022  
2. Thông báo số 15/TB-HĐTDCC ngày 13/8/2022 của UBND tỉnh về việc đính chính lại số văn bản tại Danh mục tài liệu ôn tập thi vòng 1, kỳ thi tuyển công chức năm 2021 ban hành kèm theo thông báosố 08/TB-HĐTDCC ngày 05/8/2022
3. Thông báo số 06/TB-HĐTDCC ngày 05/8/2022 của UBND tỉnh danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 1, kỳ tuyển dụng công chức các cơ quan, đơn vị khối nhà nước năm 2021  
4. Thông báo số 07-TB/HĐTDCC ngày 05/8/2022 của UBND tỉnh về triệu tập thí sinh dự thi vòng 1, kỳ tuyển dụng công chức các cơ quan, đơn vị khối nhà nước năm 2021
5. Thông báo số 08/TB-HĐTDCC ngày 05/8/2022 của UBND tỉnh về danh mục tài liệu ôn tập cho thí sinh dự thi vòng 1, kỳ tuyển dụng công chức các cơ quan, đơn vị khối nhà nước năm 2021
6. Thông báo số Hướng dẫn chuyển đổi số cho doanh nghiệp tại Việt Nam ngày 13/7 của Sở Công thương
7. Thông báo số 58/TB-UBND ngày 04/6/2022 của UBND tỉnh vê tuyển dụng công chức năm 2021
8. Quyết định số 328/QĐ-UBND ngày 30/5/2022 của UBND tỉnh về ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2021
9. Thông báo số 84/TB-UBND ngày 30/8/2019 của UBND tỉnh về việc công bố đường dây nóng và hộp thư điện tử để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của cá nhân, tổ chức về Chính quyền tỉnh Tuyên Quang
10. Thông báo Danh sách thí sinh dự tuyển công chức năm 2017
11. Công văn số 2647/UBND-KGVX ngày 26/08/2017 của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm an toàn thực phẩm
12. Quyết định số 743/QĐ-UBND ngày 05/07/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Phê duyệt Đề cương, nhiệm vụ Quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu tỉnh Tuyên Quang đến năm 2030, định hướng đến năm 2035UBND tỉnh
13. Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 19/05/2017 của UBND tỉnh về phát triển Thương mại điện tử tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016 - 2020
14. Quyết định số 312/QĐ-UBND ngày 20/09/2016 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 18/2/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Cụm công nghiệp Thắng Quân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
15. Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 22/07/2016 của UBND tỉnh về đẩy mạnh công nghiệp chế biến nông, lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng và công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2016-2020