CHUNG TAY HÀNH ĐỘNG TIẾT KIỆM ĐIỆN

Theo kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện Quốc gia năm 2022 do Bộ Công Thương phê duyệt thì năm 2022 cả nước có thể thiếu hụt khoảng 900 triệu Kwh/tháng và nếu không có giải pháp sớm khắc phục thì tình trạng thiếu điện có nguy cơ xảy ra từ tháng

"Đánh thức" điện sinh khối

Với tiềm năng sản xuất năng lượng sinh khối đa dạng, theo các chuyên gia, Việt Nam cần đẩy mạnh các giải pháp thúc đẩy phát triển mạnh mẽ hơn nữa ...