Sở Công Thương tổ chức huấn luyện an toàn điện

Căn cứ Thông tư số 31/2014/TT-BCT ngày 02 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện; Quyết định số 375/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về phê duyệt quy địnhchức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ của Sở Công Thươngtỉnh Tuyên Quang. Sở Công Thương đã phối hợp với trường Đại học Công nghiệp Việt Trì tổ chức lớp tập huấn an toàn điện cho người lao động làm việc tại Điện lực các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Thay đổi thói quen sử dụng túi nilon

Không thể phủ nhận những tiện ích của túi nilon trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên, thói quen này đã gây hại đến sức khỏe con người và ...

Phát triển lưới điện nông thôn

Bằng sự nỗ lực của tỉnh, trong những năm gần đây hệ thống lưới điện được đầu tư đồng bộ đáp ứng nhu cầu sử dụng điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất ...