Thông báo đóng điện các công trình Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018-2020-EU tài trợ tại các xã Đà vị, Hồng Thái, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang.

Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018-2020-EU tài trợ cung cấp điện cho các khu vực thôn bản chưa có điện do Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang làm chủ đầu tư, quy mô huyện Na Hang có 17 Trạm biến áp, trên 90km đường dây 35kV cấp điện cho các thôn bản thuộc 04 xã (Đà Vị, Hồng Thái, Yên Hoa, Sinh Long).

Xây dựng hạ tầng lưới điện nông thôn

Để đảm bảo vận hành cung ứng điện và nâng cao chất lượng điện năng phục vụ sản xuất, đời sống cho người dân khu vực nông thôn, Công ty Điện lực Tuyên ...

Thay đổi thói quen sử dụng túi nilon

Không thể phủ nhận những tiện ích của túi nilon trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên, thói quen này đã gây hại đến sức khỏe con người và ...

Phát triển lưới điện nông thôn

Bằng sự nỗ lực của tỉnh, trong những năm gần đây hệ thống lưới điện được đầu tư đồng bộ đáp ứng nhu cầu sử dụng điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất ...