Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số

Để nhanh chóng thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhiều doanh nghiệp của tỉnh đã tăng cường thực hiện chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng quản trị điều hành, năng lực cạnh tranh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Không chỉ thay đổi phương thức tiếp cận khách hàng, các chủ doanh nghiệp cũng chủ động tìm hiểu, ứng dụng chuyển đổi số vào công tác quản trị doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả. Tuy nhiên, khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa thường gặp nhiều khó khăn trong việc chuyển đổi số bởi quy mô nhỏ, nguồn tài chính hạn hẹp, nhân sự về công nghệ thông tin thiếu và yếu...

Có thể thấy, phần lớn các doanh nghiệp ứng dụng thành công chuyển đổi số đều mang lại hiệu quả vận hành cao hơn các doanh nghiệp kinh doanh, vận hành theo mô hình truyền thống. Theo tính toán từ các chuyên gia, chuyển đổi số có thể giúp doanh nghiệp tăng trung bình 55% tổng lợi nhuận, tăng năng suất lao động lên từ 30 đến 40% và tiết kiệm 50% chi phí quản lý, nhân sự. Điều này cho thấy vai trò quan trọng của chuyển đổi số với các doanh nghiệp trong thời đại 4.0, nhất là với các doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Để hỗ trợ khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa, thời gian qua tỉnh đã tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, tập huấn về chuyển đổi số nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao nhận thức về vấn đề này; định hình và hoạch định được chiến lược chuyển đổi số phù hợp với điều kiện của mình; lộ trình chuyển đổi số cho doanh nghiệp. Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) cũng đã ra mắt nền tảng chuyển đổi số toàn diện dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (tại địa chỉ https://onesme.vn) với tên gọi oneSME để đồng hành, hỗ trợ nhóm đối tượng này, đồng thời góp phần vào việc xây dựng và hình thành nền kinh tế số quốc gia. 

Tuy nhiên, việc tham gia quá trình chuyển đổi số của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh vẫn còn chậm bởi nhiều thách thức như: doanh nghiệp nhận thức chưa đầy đủ về chuyển đổi số; lo lắng về chi phí, nhân lực công nghệ, bảo mật thông tin nội bộ, bí mật kinh doanh... Nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc xác định hướng đi, lộ trình cụ thể để chuyển đổi số. Chính vì thế, việc hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số là rất cần thiết, giúp doanh nghiệp xác định được vấn đề cốt lõi của chuyển đổi số, nhận diện được mình đang ở giai đoạn nào của quá trình chuyển đổi số...

Ngoài ra, để chuyển đổi số hiệu quả, các doanh nghiệp không thể chỉ đầu tư mua sắm ứng dụng những thiết bị công nghệ số, mà quan trọng hơn là phải đổi mới tư duy, đổi mới mô hình kinh doanh, xác lập mô hình quản trị dựa trên công nghệ số. Điều đó đặt ra cho tỉnh phải có các cơ chế chính sách nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận với các nền tảng chuyển đổi số nhanh chóng, hiệu quả hơn để đáp ứng với công cuộc chuyển đổi số trong thời gian tới.

Phương Đông

baotuyenquang.com.vn

Tin cùng chuyên mục